కు దాటివెయ్యండి
ఉత్పత్తి సమాచారానికి వెళ్లండి
<span style="font-family: Mandali; "> టెండర్‌ వివరణ</span>

Te Pa Sauvignon Blanc: Discover the Best of Marlborough Wines

Te Pa Sauvignon Blanc is a popular wine varietal from Marlborough, New Zealand. It is known for its vibrant and fresh flavors that are characteristic of the region's unique terroir. If you are a lover of white wines, Te Pa Sauvignon Blanc is a must-try. Here's everything you need to know about this delicious wine and why you should add it to your wine collection.

The History of Te Pa Sauvignon Blanc

Te Pa Wines is a family-owned winery located in the Wairau Bar sub-region of Marlborough, New Zealand. The winery was established in 1997 by Haysley MacDonald, who had a passion for creating exceptional wines that reflect the unique character of Marlborough.

Te Pa Sauvignon Blanc was one of the winery's first wines and quickly gained popularity for its quality and approachable style. Today, the winery continues to produce outstanding wines that showcase the best of what Marlborough has to offer, including Pinot Noir, Chardonnay, and Rosé.

వైన్ తయారీ సాంకేతికతలు

The grapes for Te Pa Sauvignon Blanc are handpicked and sorted before they go through a gentle pressing process. The juice is fermented in stainless steel tanks at cool temperatures to retain the wine's fresh and fruity flavors. The wine is then aged on the lees for several months to impart a subtle creaminess and complexity to the final product.

At Te Pa Wines, the winemaking team takes a minimalist approach to winemaking, allowing the grapes and terroir to shine through in the final product. The winery also values sustainability and uses eco-friendly practices in the vineyard and winery.

రుచి గమనికలు

Te Pa Sauvignon Blanc has a bright and vibrant straw-yellow color. On the nose, it offers intense aromas of ripe tropical fruits, including passionfruit, guava, and pineapple, alongside citrus and herbaceous notes. On the palate, the wine is refreshing and lively, with flavors of grapefruit, lime, and gooseberry, and a clean, crisp finish.

ఆహార జత సిఫార్సులు

Te Pa Sauvignon Blanc pairs well with a wide range of dishes, including seafood, salads, and light and fresh meals. It is an excellent match for grilled prawns, ceviche, green salads, and risotto with asparagus and pea shoots.

2022 Te Pa సావిగ్నాన్ బ్లాంక్

రెగ్యులర్ ధర €7.00

పన్ను కూడా ఉంది. షిప్పింగ్ వద్ద లెక్కించబడుతుంది checkout

<span style="font-family: Mandali; "> టెండర్‌ వివరణ</span>

Te Pa Sauvignon Blanc: Discover the Best of Marlborough Wines

Te Pa Sauvignon Blanc is a popular wine varietal from Marlborough, New Zealand. It is known for its vibrant and fresh flavors that are characteristic of the region's unique terroir. If you are a lover of white wines, Te Pa Sauvignon Blanc is a must-try. Here's everything you need to know about this delicious wine and why you should add it to your wine collection.

The History of Te Pa Sauvignon Blanc

Te Pa Wines is a family-owned winery located in the Wairau Bar sub-region of Marlborough, New Zealand. The winery was established in 1997 by Haysley MacDonald, who had a passion for creating exceptional wines that reflect the unique character of Marlborough.

Te Pa Sauvignon Blanc was one of the winery's first wines and quickly gained popularity for its quality and approachable style. Today, the winery continues to produce outstanding wines that showcase the best of what Marlborough has to offer, including Pinot Noir, Chardonnay, and Rosé.

వైన్ తయారీ సాంకేతికతలు

The grapes for Te Pa Sauvignon Blanc are handpicked and sorted before they go through a gentle pressing process. The juice is fermented in stainless steel tanks at cool temperatures to retain the wine's fresh and fruity flavors. The wine is then aged on the lees for several months to impart a subtle creaminess and complexity to the final product.

At Te Pa Wines, the winemaking team takes a minimalist approach to winemaking, allowing the grapes and terroir to shine through in the final product. The winery also values sustainability and uses eco-friendly practices in the vineyard and winery.

రుచి గమనికలు

Te Pa Sauvignon Blanc has a bright and vibrant straw-yellow color. On the nose, it offers intense aromas of ripe tropical fruits, including passionfruit, guava, and pineapple, alongside citrus and herbaceous notes. On the palate, the wine is refreshing and lively, with flavors of grapefruit, lime, and gooseberry, and a clean, crisp finish.

ఆహార జత సిఫార్సులు

Te Pa Sauvignon Blanc pairs well with a wide range of dishes, including seafood, salads, and light and fresh meals. It is an excellent match for grilled prawns, ceviche, green salads, and risotto with asparagus and pea shoots.

2022 Te Pa సావిగ్నాన్ బ్లాంక్
డ్రాయర్ శీర్షిక

Wevino స్టోర్‌కి స్వాగతం!

వయస్సు ధృవీకరణ

మీరు కొనసాగించే ముందు దయచేసి దిగువ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి

మీరు పెద్దయ్యాక తిరిగి రండి

క్షమించండి, ఈ స్టోర్ కంటెంట్‌ని యువ ప్రేక్షకులు చూడలేరు. మీరు పెద్దయ్యాక తిరిగి రండి.

సారూప్య ఉత్పత్తులు